Perustehtävä

Pienkoti Villijoutsen on 13-18- vuotiaille nuorille tarkoitettu yksityinen lastensuojelulaitos. Villijoutsen tarjoaa laadukkaan ja nuoren tarpeisiin vastaavan sijoituspaikan huostaanotetuille tai avohuollollisesti sijoitetuille nuorille. Nuorisokodin perustehtävänä on psykososiaalisesti oireilevien nuorten hoito ja kasvatus yhteistyössä perheen, lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa.

Pienkodit

Pienkoti Villijoutsenella on kaksi yksikköä, joissa työskentelee moniammatilliset työryhmät. Henkilökunnallamme on pitkä kokemus lastensuojelusta sekä nuorisopsykiatrisesta työstä. Yksiköissä työskentelee johtajan lisäksi kahdeksan vakituista ohjaajaa sekä talojen yhteinen kokki. Ohjaajina työskentelee sekä miehiä ja naisia. Omaohjaajatyötä tehdään työryhmänä.


Pienkotien toiminta

Pienkoti Villijoutsenen toimintaa kuvaa tavallinen ja turvallinen arki, jossa aikuinen on vahvasti läsnä. Arjessa opetellaan toimimaan erilaisten aikuisten ja nuorten kanssa sekä sitoutumaan päivittäiseen toimintaan koulunkäynnin tai harjoittelun muodossa, nuorten lähtökohdat huomioon ottaen. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on keskeisessä roolissa työssämme. Teemme tiivistä yhteistyötä nuoren perheen, nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, koulun sekä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa koko nuoren sijoitusprosessin ajan.


Sijoitusprosessi ja jälkihuolto

Pienkoti Villijoutsen tarjoaa jälkihuollon palveluita talon omille täysi-ikäistyville nuorilleen. Pienkodilla on käytössään neljä jälkihuollon asuntoa Jyvässeudulla. Lisäksi pienkotien yhteydessä on itsenäistymisharjoittelu asunnot, joissa nuori voi harjoitella itsenäistymiseen liittyviä asioita ennen täysi-ikäisyyttään. Nuoren sijoitusprosessin ajan tehdään perheen kanssa tiivistä yhteistyötä, jossa tuetaan vanhemmuutta sekä vahvistetaan nuoren ja vanhemman välistä suhdetta. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö suunnitellaan ja sovitaan jokaisen nuoren ja vanhemman kanssa yksilökohtaisesti.
Työtämme ohjaavat toimintaperiaatteet: yhteisöllisyys, fyysinen, henkinen, ja psyykkinen turvallisuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus, luottamus, toisen kunnioittaminen, arvostaminen ja huomioiminen, hyvät tavat, huumori, aikuisten asettamat rajat sekä yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Valimontien yksikkö

Jyväskylän Keljossa sijaitseva Valimontien yksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 2004. Pienkoti sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella lähellä Jyväskylän monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Kodinomaisessa kiinteistössä on noin 500 neliötä. Nuorille on omat huoneet ja tilavat oleskelutilat sekä iso monitoimitila liikunnan ja musiikin harrastamiseen. Pienkodilla on seitsemän paikkaa nuorille ja talon yhteydessä itsenäistymisasunto. Tämän lisäksi Villijoutsenella on neljä omaa tukiasuntoa, joissa asuu pienkodin jälkihuoltonuoria.


Klikkaa kuvaa ja tutustu taloon!

Klikkaa kuvaa ja tutustu taloon!

Ritarintien yksikkö

Pienkoti Villijoutsenen Ritarintien yksikkö on toiminut vuodesta 2008. Pienkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella Muuramen kunnassa lähellä Jyväskylän monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Kodinomaisessa kiinteistössä on noin 500 asuinneliötä. Nuorille on omat huoneet ja tilavat oleskelutilat. Pienkodilla on seitsemän paikkaa nuorille ja talon yhteydessä itsenäistymisasunto. Tämän lisäksi Villijoutsenella on neljä omaa tukiasuntoa, joissa asuu pienkodin jälkihuoltonuoria. Yksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsee kuntokeskus ja koulun liikuntasali sekä Riihivuoren laskettelukeskus. Lisäksi Villijoutsenen Valimontien yksikön harraste- ja musiikkitila on Ritarintien yksikön nuorten käytettävissä.

Galleria

Kuvia arjesta

Retkikuvia