Kokemuksia

Ohjaaja X

”Villijoutsenen perustehtävä on kasvattaa ja tukea nuorta hänen kehityksessään kohti omilla jaloilla seisovaa nuorta aikuista. Tarjota turvallinen kasvuympäristö jossa on turvalliset rajat ja aikuiset. ”

” Tehtävämme on rajojen ja turvallisuuden kautta löytää nuoren oma polku, hänen voimavarat ja eväitä hänen omaan reppuunsa.”

“Meidän tulee tarjota nuorelle ikätasoinen kehittyminen turvallisessa ja lämminhenkisessä yhteisössä.”

”Tärkeää on nuoren kuuleminen ja hänen voimavarojensa löytäminen sekä hyvän näkeminen sekamelskan keskellä.”

”Mielestäni tällaisessa työssä pitää olla sellainen arvomaailma, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti oli tilanne kuinka vaikea tahansa.”

“Perhetyö on erittäin isossa roolissa lastensuojelussa. Perheen ongelmat heijastuvat myös lapseen ja siksi on hyvä auttaa myös perhettä. Perhetyö on vanhemmillekin tärkeää, jotta he tietävät miten heidän lapsensa voi. Yhteistyön avulla voimme saavuttaa parhaan mahdollisen hyödyn.”

“Perhetyö on mielestäni laaja-alaista työskentelyä perheiden & eri yhteistyötahojen kanssa. Perheiden ongelmatilanteiden tai vaikean elämänvaiheen kohdatessa mm. auttamalla arjessa, keskusteluapuna, ohjaamalla perhe tai yksilöt tarvitsemansa avun piiriin.”

”Hienoja hetkiä on koettu talon yhteisillä reissuilla. Levottomista kavereista tulee levollisia nuotion ääressä. Luonnossa esittäminen unohtuu ja paineet hellittää. Ollaan omina itsenämme ilman rooleja. Sanattomat hetket yhdessä nuoren kanssa voi olla parempaa kuin tuhat sanaa.”

Entinen nuori

“Mieleen on jääny keskustelut ohjaajien kanssa, sai ohjaalta narua ja luottamusta. Ohjaaja anto myös itestään mulle.”

“Terveisenä talossa asuville nuorille: tulee vielä aika jollon teidänkin on aika päästä viettämään itsenäisempää elämää. Antakaa viisaampien päättää, tulee vielä ikävä tuota aikaa, että joku hoitaa sun asioita.”

“Hyviä asioita on se, että ohjaajille pystyy juttelemaan asiasta kuin asiasta, koska he kuuntelevat ja yrittävät auttaa, jos on ongelmia.”

Jälkihuollossa oleva nuori

”Parasta Villijoutsenessa on, kun järjestetään aika paljon yhteistä tekemistä, että kaikki tulisivat toimeen keskenään ja oppisivat siinä samalla tuntemaan toisiaan paremmin.”

”Vaikka joskus on vaikeita päiviä, niin kannattaa purkaa sitä pahaa oloaan vaikkapa johonkin harrastukseen tai johonkin muuhun. Ettei se sitten näy muuten Villijoutsenessa, kuten muissa nuorissa tai vastaavaa.”

“Omaohjaaja on tukenut käytännön asioissa kuten lomakkeiden täytössä ja että asiat tulee hoidettua ajallaan. Koen omaohjaajuuden välillä nyppiväksi, mutta välillä on kiva jutella jonkun kanssa koska ei ole paljon juttuseuraa.”

“Hyvä, että oli ainakin kaksi, jotka tiesi asioistas syvällisemmin.”

Villijoutsenessa asuvan nuoren vanhempi

”Olen huomannut, että minuakin kuunnellaan.”

”Kun ei tehä liian monimutkasta, jos ongelma tulee niin ollaan yhteyksissä.”

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. (LSL 1§)